PvdA: Nicolai (VVD) levert streek

De PvdA-fractie is woedend over het verloop van het cultuurdebat. Nicolai (VVD) zou zich onheus hebben gedragen tegenover Belinfante (PvdA) door de indruk te wekken dat zij op het laatste moment afhaakte bij een gezamenlijke motie.

Binnen de regeringscoalitie is hevige onmin ontstaan over het verloop van het Tweede Kamerdebat over de Cultuurnota, eerder deze week. De PvdA-fractie vindt dat de VVD-woordvoerder in dit debat, A. Nicolai, zijn collega J. Belinfante (PvdA) een `smerige streek' heeft geleverd.

Inzet van de wrijving is de manier waarop in de tweede termijn van het debat plotseling een motie-Belinfante opdook, terwijl haar collega's Nicolai en Dittrich (D66) op dat moment in veronderstelling verkeerden dat de PvdA een gezamenlijke motie van PvdA, VVD en D66 zou steunen.

Volgens A. Duivesteijn, vice-fractievoorzitter van de PvdA, had Nicolai geen goede grond voor deze verwachting en is diens optreden `oncollegiaal' en `onheus'. Hij neemt het Nicolai met name kwalijk, dat deze de indruk heeft gewekt dat Belinfante de gezamenlijke motie al had ondertekend. Ten onrechte, aldus de PvdA-lezing, is zo de indruk ontstaan dat Belinfante te elfder ure de gezamenlijke motie vaarwel moest zeggen, omdat het erop ging lijken alsof de staatssecretaris voor cultuur, Van der Ploeg (PvdA), door de gehele coalitie, inclusief zijn eigen partij, zou worden gedwongen tot herziening van zijn subsidiebeleid.

Lezing van het stenografisch verslag lijkt de PvdA-visie te bevestigen, daar Belinfante bij aanvang van het debat al bezwaar had aangetekend tegen door Nicolai geïnspireerde persberichten over een gezamenlijke motie.

Nicolai houdt in een reactie echter vol dat intensief overleg tussen de drie in de loop van het weekeinde had geleid tot vérgaande overeenstemming tussen de coalitiepartijen over het lijstje kunstinstellingen dat voor een heroverweging van hun subsidie in aanmerking kwam. De VVD'er noemt de manier waarop de PvdA reageert `heel jammer' en `Haags gedoe'.

Dat Belinfante opeens een eigen motie met een beduidend korter lijstje indiende, was volgens Nicolai een volslagen verrassing. Omdat hij direct na Belinfante in het debat het woord voerde, zat er weinig anders op dan de PvdA-collega vanaf het spreekgestoelte te vragen of zij niet langer mede-ondertekenaar was van de gezamenlijke motie - hetgeen Belinfante met een hoofdknik beaamde.

Een deel van de verwarring vindt zijn verklaring in de gang van zaken tijdens de schorsing voor het diner. Een laatste overleg over de redactie van de gezamenlijke motie kon toen niet plaatsvinden, omdat Nicolai en Dittrich toevallig ook Justitie-woordvoerders voor hun partij zijn en kennis wilden nemen van zojuist geuite kritiek van de PvdA op minister Korthals. Beiden konden om die reden ook geen gehoor geven aan een uitnodiging van de staatssecretaris, nog even informeel te overleggen.

Belinfante sprak daarom alleen met Van der Ploeg, en kwam even later in de Kamer met een eigen motie waarvan alle punten door de staatsecretaris werden overgenomen, terwijl hij de motie Nicolai-Dittrich ontraadde. Deze motie maakt bij de stemming volgende week nauwelijks kans meer, omdat CDA-leider De Hoop Scheffer al heeft laten weten dat zijn partij er niet voor zal stemmen.

    • Raymond van den Boogaard