Personalia

Oud-vakbondsman H. Pont (62) wordt directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM). De ministerraad is gisteren akkoord gegaan met deze voordracht van minister Borst (Volksgezondheid). Pont volgt R. van Noort op, die ruim een jaar geleden naar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is vertrokken.

Pont was bestuurder bij de ABVA-KABO en van 1985 tot 1988 voorzitter van de vakcentrale FNV. Daarna werd hij directeur-generaal op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Na zes jaar maakte hij de overstap naar het departement van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), waar hij directeur-generaal milieubeheer werd.