`Oververhitting economie dreigt'

Nederland riskeert oververhitting van de economie door de voorgenomen belastingverlaging van 7 miljard gulden in 2001. Dit zegt de Europese Commissie in een vanmiddag gepubliceerd rapport, dat ook spreekt van ,,indrukwekkende macro-economische prestaties.''

,,Wat wij zeggen tegen de Nederlanders is: alstublieft, wees voorzichtig, want u hebt een risico van oververhitting, gezien de ontwikkeling van de inflatie, de erg hoge groei en de krappe arbeidsmarkt. Als u dan meer geld in de economie brengt, dan kunt u daarvan te lijden krijgen'', zegt Eurocommissaris Pedro Solbes (Economische en Monetaire Zaken) in een vraaggesprek met deze krant.

Alle landen in de eurozone moeten volgens het bij de top van Amsterdam in 1997 overeengekomen Stabiliteits- en Groeipact zogeheten stabiliteitsprogramma's opstellen, waarin is aangegeven hoe zij op de middellange termijn begrotingsevenwicht of een overschot denken te bereiken. De jaarlijks te actualiseren programma's, die de beleidscoördinatie moeten bevorderen, worden beoordeeld door de Commissie en de andere EU-lidstaten. In het vanmiddag gepubliceerde rapport worden de geactualiseerde Nederlandse programma's voor 2000-2004 tegen het licht gehouden.

Solbes wijst er op dat behalve de belastingverlaging ook de verhoging van de BTW (van 17,5 naar 19 procent) de inflatie kan verhogen. Daarnaast gaan als onderdeel van het Nederlandse belastingpakket ook de energieheffingen nog omhoog. In de beoordeling van de Commissie staat dat Nederland het inflatierisico binnen de perken moet houden door een ,,passende beleidsmix, met name een meer op stabiliteit georiënteerd fiscaal beleid''. De Nederlandse inflatie ligt met 2,9 procent een fractie boven het gemiddelde in de eurozone.

De Commissie acht van de twee door Nederland geschetste groeiscenario's het `gunstige' scenario 4,5 procent groei in 2000, 4 procent in 2001 en 3,25 procent in de drie jaren erna – het meest plausibel. Het begrotingsoverschot komt dit jaar en volgend jaar uit op 1 procent, waarna het door de belastinghervorming zakt tot 0,5 procent in 2004. Nederland blijft zo ,,in lijn'' met het stabiliteitspact.

De Europese Commissie noemt de Nederlandse macro-economische prestaties overigens ,,indrukwekkend'' en wijst op de snelle banengroei. Zij beveelt tegelijkertijd aan een groter deel van de financiële ruimte die vanaf 2002 beschikbaar komt te besteden aan vermindering van de schuld. De Europese Commissie is te spreken over de ,,verbetering van de kwaliteit van publieke uitgaven'' door het grotere aandeel van onderwijs, gezondheidszorg en infrastructuur.

INTERVIEW: pagina 21

    • Hans Buddingh'