`Mishandeld kind moet voor privacy van ouders gaan'

Aanpak van kindermishandeling gaat voor de privacy van de ouders. Ook moet er een aparte minister voor jeugdbeleid komen om kindermishandeling beter te voorkomen. Dit staat in het manifest van de Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling (RAAK), dat gisteren is aangeboden aan de Tweede Kamer.

RAAK is een grote groep van prominente psychiaters, pedagogen en juristen die zijn gespecialiseerd in hulpverlening aan kinderen. Daartoe behoren onder anderen emeritus hoogleraar psychiatrie A. van Dantzig, directeur van Defense For Children International S. Meuwese, en emeritus hoogleraar psychologie W. Wolters.

Naar schatting één op de vijftig kinderen in Nederland wordt ernstig mishandeld, het gaat om 50.000 kinderen per jaar. Volgens RAAK zijn dit nog laag ingeschatte cijfers, ,,afhankelijk van de vraag of de grens wordt getrokken bij ernstige of zeer ernstige mishandeling''. Eén op de duizend mishandelde kinderen overlijdt aan de gevolgen. Dat is in Nederland ten minste een kind per week.

Volgens RAAK is er in Nederland geen samenhangend plan om kindermishandeling aan te pakken. RAAK wijst erop dat slechts een kwart van de mishandelde kinderen ergens wordt gemeld. ,,Hoeveel kinderen daarvan geschikte hulp krijgen, is onbekend. Hoe het met hen afloopt weten we niet.''

In het aangeboden manifest geeft RAAK daarom in tien stellingen aan wat zou moeten veranderen. ,,Elke volwassene heeft de maatschappelijke plicht kindermishandeling te melden'', staat daarin onder meer. Dit zou betekenen dat ook huisartsen die plicht hebben. In 1998 gaven huisartsen in een enquête aan dat zij kindermishandeling niet altijd aangeven, zelfs als het kind aan de gevolgen overlijdt. Bedreiging of een poging de relatie met de ouders goed te houden als meer kinderen in het spel zijn, bleken vaak de oorzaak te zijn.