Huiszoeking bij Belgische banken

De Belgische justitie heeft gisteren huiszoekingen laten verrichten bij een tiental banken en op privé-adressen in verband met belastingfraude van mogelijk een miljard gulden. Onder de banken zijn KBC en Dexia. Het gaat om een al langer lopend onderzoek naar illegaal gebruik van de zogenoemde `forfaitaire buitenlandse belastingen' (FBB) in de jaren negentig. Deze regeling gaf Belgische belastingplichtigen die in het buitenland al een roerende voorheffing hadden betaald een korting van 15 tot 20 procent op hun belasting in België, om dubbele belasting te voorkomen. Onder meer banken die gevestigd zijn in Londen verkochten aan Belgische banken staatsobligaties van Italië en Zuid-Korea. Deze landen hieven nauwelijks belasting, maar toch kon in België de belastingkorting worden geïncasseerd. In 1990 werd deze techniek verboden.