Goedkope euro kost UPC geld

Kabelexploitant UPC heeft in het derde kwartaal een onverwacht hoog verlies geleden. Dat is mede het gevolg van leningen in andere valuta dan de euro's waarin het kabelbedrijf zijn inkomsten krijgt. De rente en aflossing die hierop betaald moeten worden schoten omhoog, hetgeen UPC 168 miljoen euro kostte.

Het verlies viel ook hoger uit door de hoge kosten die worden gemaakt voor de noodzakelijke modernisering van het kabelnetwerk en voor het leveren van een digitaal dienstenpakket aan de 7,5 miljoen klanten van UPC. Het nettoverlies bedroeg in totaal 640 miljoen euro (1,4 miljard gulden), tegen een verlies van 170 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet verdubbelde naar 258 miljoen euro (568 miljoen gulden). Analisten rekenden op een omzet van ruim 270 miljoen euro. De koers van het aandeel UPC daalde vanochtend licht.

UPC deed geen mededelingen over de voorgenomen verspreiding van 35.000 `settopboxen', kastjes die digitale televisie en internet op het tv-toestel mogelijk maken. UPC heeft gezegd de kastjes voor het einde van het jaar te zullen leveren. Analisten rekenden op een bevestiging van dit voornemen bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers.

De invoer van de kastjes is al enkele keren uitgesteld omdat Microsoft, zowel leverancier als aandeelhouder van UPC, er niet in slaagde de software op tijd te leveren. Het abonneebestand van Chello, de internetdochter van UPC, groeide met 21 procent naar 264.000 abonnees.

De afgelopen maanden kreeg UPC sterke kritiek te verduren wegens slechte dienstverlening. De Tweede Kamer overweegt de kabelmarkt eerder te liberaliseren dan gepland omdat UPC zich als een monopolist zou gedragen.

Een meevaller in het derde kwartaal was het verlies voor belastingen en afschrijvingen. Dat kwam uit op 97 miljoen euro, terwijl analisten een verlies van ruim 100 miljoen euro hadden berekend. UPC streeft eind volgend jaar naar een positief resultaat voor belastingen en afschrijvingen van 60 miljoen euro. Volgens topman M. Schneider beschikt UPC voorlopig over voldoende financiële middelen dankzij een recente lening van 4 miljard euro.