Geld verkeerd besteed

Inrichtingen in de gehandicaptenzorg hebben extra geld voor uitbreiding van de dagbesteding opnieuw niet op de afgesproken wijze besteed.

Staatssecretaris Vliegenthart (Welzijn) heeft daarom besloten dat de inrichtingen pas weer geld krijgen als gegarandeerd is dat zij het bij voorrang besteden aan ernstig verstandelijk gehandicapten.

Vliegenthart meldt dit in een brief die ze gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarin presenteert zij de uitkomsten van een onderzoek naar de besteding van het extra geld (ruim 110 miljoen gulden) die sinds 1998 is gestoken in de dagbesteding, activiteiten als handenarbeid, lichamelijke oefening en lichte arbeid waarmee verstandelijk gehandicapten de dag doorbrengen.

De gehandicaptenzorg kreeg dat extra geld nadat de inrichtingen in 1997 een campagne hadden gevoerd waarin werd gesteld dat er geen geld was voor deze activiteiten.

Uit het onderzoek naar de besteding van het geld in 1999 en 2000 blijkt onder meer dat door een ernstig verschil van mening tussen hulpverleners veel van het geld niet aan de bedoelde dagbesteding is uitgegeven. Degenen die zich bezighouden met de verschillende vormen van dagbesteding in een inrichting, zijn in een strijd verwikkeld met hulpverleners die zich vooral bekommeren om het `dagelijks wonen' van de gehandicapten. ,,Het is een strijd om de macht binnen de inrichting tussen een afkalvend en een opkomend blok. Het wonen stelt dat de woonsituatie voor de klanten altijd het primaire milieu is geweest en dat moet blijven. De dagbesteding stelt dat het goed voor ze is om uit hun huizen te komen en actiever te worden'', zo schetsen de onderzoekers de situatie. Ze constateren dat de directie vaak het `woonblok' de hand boven het hoofd houdt.

Eerder werd al bekend dat de 41 miljoen gulden die er in 1998 voor beschikbaar was gesteld nauwelijks zichtbaar tot uitbreiding van het aantal dagbehandelingplaatsen heeft geleid: het geld werd door de inrichtingen aan andere zaken besteed.

Voor de besteding van het geld in 1999 (24 miljoen gulden) en 2000 (46 miljoen gulden) werden daarop scherpere regels gesteld. Maar uit onderzoek blijkt dat nu weliswaar een groot deel van het geld aan meer dagbesteding is besteed, maar dat die uitbreiding nauwelijks ten goede is gekomen van de circa 6.600 ernstig verstandelijk gehandicapten. Daardoor kregen deze gehandicapten er maar twee uur dagbesteding per week bij in plaats van de zeven uur die waren beoogd.

Vliegenthart schrijft dat ze nu eerst gaat werken aan regels die het mogelijk maken instellingen dwingend voor te schrijven waar ze (extra) geld aan dienen te besteden. Tot die tijd wordt het beschikbare geld (in 2002 28 miljoen gulden, voor 2001 moet het bedrag nog worden vastgesteld) niet aan de inrichtingen toegekend.