Felle kritiek op EU-Rekenkamer

Het Europees Parlement heeft gisteren scherpe kritiek geuit op de Europese Rekenkamer. Het verweet de Rekenkamer in het jaarverslag over 1999 geen duidelijkheid te geven over de verantwoordelijkheid van de lidstaten van de EU voor financiële onregelmatigheden.

Leden van de parlementaire commissie voor begrotingscontrole vonden bovendien dat de Rekenkamer geen helder beeld geeft van de omvang van fraude en onregelmatigheden met EU-gelden. Europarlementariërs zeiden dat het percentage onregelmatigheden is gestegen van 5,5 procent van de EU-begroting in 1998 tot 7 procent vorig jaar. De begroting van de EU bedraagt 84 miljard euro. De voorzitter van de Rekenkamer, de Zweed Karlsson, weigerde het foutenpercentage te bevestigen. Hij zei dat zo'n cijfer slechts een vertekend beeld geeft.

Karlsson wees ook kritiek op zijn onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid van de EU-lidstaten van de hand. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor tachtig procent van de besteding van EU-gelden. Het Europees Parlement heeft tot nu toe vooral aandacht besteed aan misstanden bij het financieel beheer van de Europese Commissie. Karlsson zei dat het geen zin had om op de fouten van individuele lidstaten te wijzen, maar dat het gaat om het gezamenlijk verbeteren van het financieel beheer in de EU.

De Nederlandse Europarlementariër Van Hulten (PvdA) verweet de Rekenkamer uit politieke overwegingen voorzichtig te zijn met kritiek op de EU-lidstaten. Hij zei dat de Rekenkamer dringend aan een hervorming toe is. De Europese Commissie is vorig jaar gedwongen om een nieuw systeem van financiële controle te beginnen, maar de Rekenkamer heeft zelf nog niet zo'n controle.

Alle nationaliteiten van de EU zijn in de Rekenkamer vertegenwoordigd. De leden van de Rekenkamer hebben dikwijls onderlinge geschillen over hun werk. Daarbij spelen uiteenlopende tradities op het gebied van financiële controle in de verschillende EU-lidstaten een belangrijke rol. In het jaarverslag over 1999 prijst de Rekenkamer de maatregelen ter verbetering van het financieel beheer van de Europese Commissie. Maar deze hebben nog niet zoveel resultaat opgeleverd dat de Rekenkamer goedkeuring voor de jaarrekening van de EU kan geven. Karlsson wilde niet zeggen over hoeveel jaren hij verwacht de jaarrekening wel te kunnen goedkeuren.

Het Europees Parlement heeft gisteren de Franse minister voor Europese Zaken, Moscovici, een voorstel gepresenteerd om de inkomens van de meeste Europarlementariërs flink te verhogen. De Franse minister toonde zich namens de regeringen van de EU-lidstaten zeer sceptisch over het plan en wees de parlementsvoorzitster, Fontaine, erop dat rekening gehouden moet worden met een kritische publieke opinie. De Europarlementariërs hebben zichzelf een maandinkomen van 8420 euro toebedacht. Daarover willen ze een EU-belasting betalen, die samen met sociale lasten op zo'n 35 procent komt. Eind 1999 verdienden Europarlementariërs gemiddeld 6182,33 euro per maand. De inkomens lopen zeer uiteen, nu de parlementariërs nog door hun landen van herkomst worden betaald. Lang hebben Europarlementariërs met lage inkomens die aangevuld met hoge onkostenvergoedingen waarvoor ze geen bewijsstukken behoefden te overleggen.

    • Ben van der Velden