Europa tracht BSE-crisis te bezweren

Aangespoord door de onrust onder de bevolking proberen de Europese landen de BSE-crisis te bezweren. Geen land gaat zover als Frankrijk.

Geen land in de Europese Unie heeft in de affaire rond de gekkekoeienziekte BSE zulke ingrijpende maatregelen getroffen als Frankrijk gisteren aankondigde. Het verbod op de verkoop van zwezerik en T-bone steak is uniek en dat geldt ook voor het verbod op alle diervoer.

De gekkekoeienziekte kan via beendermeel van besmette koeien worden overgedragen. Het eten van met BSE besmet vlees kan bij de mens de dodelijke hersenziekte Creutzfeldt-Jakob veroorzaken. Daarom geldt in de meeste EU-landen al wel een verbod op het gebruik van beendermeel van zoogdieren in voer voor runderen en schapen. Groot-Brittannië en Portugal gaan verder: daar is het gebruik van beendermeel van zoogdieren in alle diervoer verboden.

De Franse minister van Landbouw bepleitte gisteren uitbreiding van het Franse verbod op alle diermeel tot de gehele Europese Unie, maar zo ver komt het waarschijnlijk niet. De Europese Commissie schaarde zich eergisteren wel achter het intensievere Franse programma voor BSE-tests op alle geslachte runderen boven een nog te bepalen leeftijd. De Raad van Ministers van Landbouw buigt zich maandag over dat voorstel.

Volgens de Europese Commissie is de recente stijging van het aantal BSE-gevallen in Frankrijk, die onder de Franse consumenten voor veel onrust zorgt, deels een gevolg van de strengere BSE-tests die daar sinds afgelopen zomer gelden. Het gaat volgens de Commissie om zeven gevallen per honderd miljoen runderen. ,,Ofschoon duidelijk verontrustend, moeten de cijfers wel in perspectief worden gezien'', aldus de Commissie.

De BSE-deskundigen die de Europese Commissie adviseren onderscheiden de Europese landen in vijf risicocategorieën. Groot-Brittannië en Portugal zijn het zwaarst getroffen. Daar zijn dit jaar, tot en met oktober, respectievelijk 983 en 99 BSE-koeien gemeld. Aan het andere uiterste bevinden zich Finland, Zweden en Oostenrijk, waar het onwaarschijnlijk is dat vee besmet is met BSE.

De andere landen zitten daar wat betreft het risico op BSE tussenin. In Frankrijk zijn tot dusver 99 BSE-koeien gemeld, Ierland staat op 93 gevallen, België op zes en Denemarken op één BSE-geval. In de andere Scandinavische landen geldt het BSE-risico als nihil. In niet-EU-land Zwitserland zijn dit jaar 26 BSE-gevallen ontdekt.

Opmerkelijk is dat in Italië, Spanje en Duitsland de afgelopen jaren geen BSE-koeien zijn gemeld. Spanje heeft zijn grenzen voor de import van Frans rundvlees vorige week gesloten Een dergelijk invoerverbod gold daar al sinds 1998 voor Portugees rundvlees. Italië zou vandaag beslissen over een eventueel invoerverbod op Frans rundvlees. Italië zal een speciaal keurmerk voor `eigen' rundvlees nog deze maand versneld invoeren.

In Duitsland geldt in de deelstaat Saarland een importverbod op Frans rundvlees. De overige deelstaten, alsmede Nederland en België, overwegen vooralsnog geen importverbod op Frans rundvlees. Het in Nederland geconsumeerde rundvlees is voor ongeveer 20 procent afkomstig uit Frankrijk. Nederland dringt aan op uniforme Europese maatregelen en overweegt geen afzonderlijke aanvullende sancties. Wel heeft minister Brinkhorst van Landbouw al eerder aangekondigd dat volgend jaar 12.000 extra BSE-tests op geslachte runderen zullen worden uitgevoerd. Als de Europese landbouwministers volgende week tot verdergaande maatregelen besluiten moet Nederland zich daaraan conformeren.