De Kempen

Heel aardig artikel over Pieter van Geel in de krant van 13 november. Maar toch blijkt voor de zoveelste maal dat het gebied ten zuiden van de grote rivieren voor sommige redacteuren nog steeds terra incognita is. Wie noemt anders iemand die in Valkenswaard geboren en getogen is en in zijn loopbaan niet oostelijker dan Helmond gefunctioneerd heeft, een groeidiamant uit De Peel? De Peel begint pas in de buurt van Deurne en Valkenswaard hoort al sinds eeuwen bij De Kempen.

    • Lau Kanen