Conclusie B en W: Fraude Rotterdam `zeer beperkt'

Slechts drie oud-wethouders van Rotterdam hebben in het verleden op kosten van de gemeente uitgaven gedaan die een strikt privé-karakter hebben. De betrokken bestuurders (Den Dunnen, Smit en Linthorst) weigeren deze, geringe, uitgaven terug te betalen.

B en W van Rotterdam hebben dit vandaag aan de gemeenteraad meegedeeld. Na het onderzoek door de Commissie voor de Rekening (COR) en het accountantskantoor KPMG naar de bestuursuitgaven van oud-burgemeester Peper en oud-wethouders in de periode 1986-1998 nam de raad een motie aan waarin B en W werd opgedragen een `dringend beroep' te doen op ex-bestuurders privé-uitgaven terug te betalen.

In het COR/KPMG rapport wordt vastgesteld dat van een groot aantal uitgaven door ex-bestuurders de `functionaliteit' niet kon worden vastgesteld. Maar dat betekent niet dat eventuele niet-functionele uitgaven automatisch `strikt privé' zijn. ,,Dat moest nog nader worden vastgesteld'', aldus B en W in hun rapportage.

Uit het door het college ingestelde onderzoek, waarbij intensief is gesproken met zes ex-wethouders, bleek uiteindelijk dat ,,in een zeer beperkt aantal gevallen een uitgave niet ten laste van de gemeente had moeten komen''. Twee ex-wethouders - Den Dunnen en Smit - wisselden business class tickets voor vliegreizen om voor economy class om partners en huisgenoten mee te laten reizen. ,,De facto is er sprake van het ten laste brengen van de gemeente van privé-uitgaven'', aldus het rapport. Ex-wethouder Linthorst nam zijn partner mee op een trip naar Barcelona en uit de administratie blijkt niet dat de kosten daarvoor zijn terugbetaald.

B en W hebben Linthorst verzocht 521 gulden terug te betalen. Van Smit wordt een terugbetaling van 1.019 gulden verwacht. In het geval van Den Dunnen moet het bedrag nog worden vastgesteld. De gegevens voor de berekening zijn in het geval-Den Dunnen overigens niet meer beschikbaar. De drie betrokken ex-wethouders zijn niet bereid deze kosten terug te betalen ,,ondanks ons dringend beroep'', aldus B en W. Het college ziet gezien de geringe bedragen geen heil in juridische stappen. Drie andere wethouders - Vermeulen, Henderson en Muller - hebben geen privé-uitgaven gedaan, zo bleek uit het onderzoek.

Met oud-burgemeester A. Peper is nog niet gesproken op verzoek van het openbaar ministerie in Breda dat een strafrechtelijk onderzoek instelt naar aanleiding van het COR-rapport over de niet-functionele en mogelijke prive-uitgaven van Peper. De rapportage van B en W is gisteravond vertrouwelijk naar de betrokken ex-bestuurders gestuurd. De raad heeft het vandaag ontvangen.