Bush ligt nog 300 stemmen voor

Na de officiële sluiting van de tellingen in Florida heeft de Republikeinse presidentskandidaat George W. Bush een voorsprong van 300 stemmen. Maar de handmatige hertelling gaat door, aangevochten voor diverse rechters.

Vanmiddag om twee uur lokale tijd moesten de kiesdistricten die de stemmen met de hand willen hertellen aan de staat Florida schriftelijk uitleggen waarom zij dat doen. Het bestuur van de staat, dat in Republikeinse handen is, beslist dan of die resultaten nog kunnen meetellen.

De Democraten hebben hun laatste hoop gevestigd op het handmatig hertellen van de stemmen in districten waar een groot deel van de kiezers meestal Democratisch stemt. Republikeinen verzetten zich met alle middelen tegen hertellingen, die zij chaotisch en onwettig noemen. Zij willen opnieuw dat de hertellingen door de rechter worden verboden.

De ambities van de Republikein Bush kregen gisteren de wind in de rug toen een rechter in Florida bepaalde dat de hoogste ambtenaar in de staat volgens de wet handelde door een uiterste inleverlimiet van gistermiddag vijf uur lokale tijd te hanteren. Toen het zo ver was maakte deze secretary of state bekend dat gouverneur Bush van de zes miljoen uitgebrachte stemmen er 300 meer had veroverd dan Al Gore.

De Gore-campagne had niet verwacht het kort geding over de sluitingstermijn te verliezen, maar putte toch nieuwe hoop uit het vonnis. Dat ontnam de staat Florida het recht later binnengekomen stemmen domweg te weigeren. De secretary of state, een fervente politieke geestverwant van George W. Bush, moet alle omstandigheden meewegen bij haar oordeel over de toelaatbaarheid van later binnengekomen tellingen.

Hertelling in Palm Beach County zou weleens voldoende nieuwe stemmen voor Gore kunnen opleveren om het presidentschap te veroveren, zo denken Democraten. In het zwaar Democratische Palm Beach zijn ongebruikelijk veel ongeldige stemmen uitgebracht (19.000), waarschijnlijk door mensen die door de ingewikkelde lay out van het stembiljet in dit district in verwarring raakten.

De juridische chaos in Florida nam gisteren verder toe. In een aparte zaak, aangespannen door individuele burgers in Palm Beach, werd gevraagd om een nieuwe verkiezing. Vijf rechters zagen zich achtereenvolgens genoodzaakt zich terug te trekken uit de zaak. Zij hadden een belangenconflict of werden door advocaten verleid tot uitspraken die hun onpartijdigheid in het geding brachten.

De hoogste ambtenaar van de staat Florida, Katherine Harris, een Republikeinse benoeming, verbood twee districten handmatig te hertellen. In één daarvan, Palm Beach, sprak de Democratische `minister van justitie' haar vervolgens tegen. De kiescommissie van Palm Beach vroeg daarop aan het Supreme Court van Florida een voorlopig oordeel te geven over de toelaatbaarheid van een handmatige hertelling in deze fase van de verkiezingen.

In Broward county besloot men na handmatige hertelling van één procent van de stemmen te stoppen omdat er weinig verschillen waren met de machinale telling. Daartegen gingen de Democraten in beroep. Ook in het dichtbevolkte Dade County, waar Miami in ligt, werd het tellen gestaakt. Volusia county rondde de handmatige hertelling op tijd af, maar ging samen met andere counties toch naar de rechter omdat meer tijd te vragen voor moeilijke gevallen.

Bush stond vanmorgen voor een tactische keuze. Hij heeft Gore steeds gevraagd de (voor hem gunstige) uitslag te aanvaarden. Maar voor het geval dat hij Florida niet wint, is de laatste hoop voor Bush gelegen in hertellingen in andere staten met een gering verschil.

HOOFDARTIKELpagina 7

DOSSIERwww.nrc.nl