BSE

Creutzfeld Jacob, BSE (gekkekoeienziekte), Kuru en Scrapie hebben veel met elkaar gemeen. Kuru kwam voor bij de Papoea's die de hersenen van hun oude overleden verwanten opaten om hieraan krachten te ontlenen; BSE bij koeien, die hun zieke en daarna gemalen soortgenoten als voer voorgezet krijgen, om vervolgens door de menselijke consument te worden opgegeten, die daardoor de ziekte van Creutzfeld Jacob kan oplopen. Mogelijk is dit ook een gevaar bij het eten van schapen met Scrapie, een soortgelijke aandoening. Deze vergelijkbare ziektes openbaren zich waarschijnlijk eerst decennia na de consumptie.

Het is vreemd, dat de huidige BSE-pandemie bij runderen nog steeds in Nederland min of meer als een noodlottig natuurverschijnsel lijkt te worden gezien, hetgeen natuurlijk onzin is. Deze pandemie is het rechtstreeks gevolg van het (bij)voeren van runderen met diermeel, geproduceerd van zieke en vaak met valse gezondheidsverklaringen geslachte runderen.

De kans op BSE kan tot nul worden gereduceerd door de herbivore runderen alleen plantaardig voedsel te geven. Hoewel dus het vermijden van alle risico's in dezen theoretisch zeer eenvoudig is, zijn blijkbaar machtige boerenlobby's in en buiten het ambtenarenapparaat in staat om bovengenoemde maatregel te blokkeren.

    • R.N.P. Berkovits Rotterdam