Bonden wijzen voorstel Rood over ontslag af

De vakbonden zien niets in het voorstel van de commissie-Rood om het ontslag van een werknemer alleen achteraf te laten toetsen door de kantonrechter. Ze vrezen onvoldoende bescherming tegen onredelijk ontslag.

In het rapport Afscheid van het duale ontslagrecht, dat vandaag aan de minister Korthals (Justitie) en Vermeend (Sociale Zaken) is aangeboden, stelt een commissie onder leiding van emiritus hoogleraar sociaal recht M. Rood dat het ontslagrecht moet worden vereenvoudigd. Volgens de huidige wettelijke regels toetst het arbeidsbureau of onvrijwillig ontslag terecht is. Werkgevers kunnen ook direct naar de kantonrechter stappen.

Jaarlijks ontvangen arbeidsbureau en kantonrechter zo'n 80.000 ontslagaanvragen. Volgens de commissie-Rood moet alleen de kantonrechter bij onenigheid beslissen over ontslag. Dat gebeurt in beginsel achteraf. Een werknemer kan ook, zodra hij ontslag krijgt aangezegd, naar de rechter stappen.

Werkgeversorganisaties en de VVD zijn tevreden over het voorstel. De vakbonden FNV, CNV en Unie MHP noemen het schrappen van de rol van het arbeidsbureau bespreekbaar; die overheidsfunctie past niet meer bij deze tijd, aldus de bonden. Maar aan de preventieve toetsing van ontslag mag niet worden getornd. ,,Het wordt voor de werkgever te gemakkelijk om een werknemer te ontslaan'', zegt CNV-bestuurder H. Brüning. FNV-bestuurder H. Muller vreest dat door de voorstellen van Rood bij onredelijk ontslag de nadruk komt te liggen op financiële compensatie en niet op het behoud van de arbeidsplaats. De PvdA sluit zich bij de vakbondskritiek aan.

De ministers Korthals en Vermeend reageerden vanmiddag bij de uitreiking van het rapport in voorzichtige bewoordingen. Het kabinet wil eerst van de sociale partners advies inwinnen voordat het een standpunt inneemt.

Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben regeringen vier keer een vergaande poging gedaan het ontslagstelsel meer in lijn te brengen met dat in omringende landen. Dat is nooit gelukt. Het eerste kabinet-Kok trok bij zijn aantreden in 1994 direct een wetsvoorstel in dat overeenkwam met het advies van Rood.