Achterblijvende vraag remt groei in Duitsland

De economische groei in Duitsland zal licht afnemen van 3 procent in dit jaar naar 2,8 procent in 2001. Toch zijn de kansen op duurzame hoge groei goed als de regering blijft vasthouden aan haar economische hervormingspolitiek. Alleen de werkloosheid blijft veel te hoog.

Dat hebben de Fünf Weise (`Vijf Wijzen', economische adviseurs van de regering) vandaag in hun jaarlijkse rapport over de economie in Berlijn bekendgemaakt.

Het afzwakken van de groei heeft volgens de economen vooral te maken met de gestegen olieprijzen, de milieubelasting en de hogere rente. Hierdoor is de binnenlandse vraag in Duitsland minder sterk aangetrokken dan verwacht.

Eerder al hadden de zes economische instituten in Duitsland bekendgemaakt rekening te houden met een afzwakken van de groei in de euro-landen van 3,3 procent dit jaar naar 2,8 procent in 2001. De Vijf Wijzen zijn iets optimistischer. Dit jaar rekenen ze op 3,4 procent groei in de euro-landen, volgend jaar op 3,1 procent. De inflatie in Europa zal zich stabiliseren op 2,2 procent (dit jaar 2,4 procent).

Ondanks de afnemende groei verwachten de Vijf Wijzen dat de groei in Duitsland sterk zal blijven. De ,,goede conjuncturele vooruitzichten'' worden vooral toegeschreven aan de economische hervormingen van de regering-Schröder (SPD) zoals de belastingverlaging voor burgers, die jaarlijks met enkele procenten wordt doorgevoerd, en de lastenverlichting voor het bedrijfsleven die volgend jaar plaatsheeft. Ook zijn de economen positief over de hervorming van het pensioenstelsel waardoor de staat minder en particulieren meer aan de oudedagvoorziening zullen betalen.

Wat de hoge werkloosheid van bijna vier miljoen betreft, wordt de rood-groene regering echter op de vingers getikt. ,,Aan het meest urgente probleem van de hoge structurele werkloosheid is nauwelijks iets gedaan.'' De Vijf Wijzen verwachten weliswaar dat de werkloosheid dit jaar zal dalen van de huidige 9,6 procent van de beroepsbevolking naar 9,1 procent, maar het aantal werklozen blijft structureel veel te hoog. De economen pleiten voor deregulering van de arbeidsmarkt en decentrale loononderhandelingen.

Vooral de situatie op de arbeidsmarkt in Oost-Duitsland wordt met een werkloosheid van 17,1 procent ,,buitengewoon onbevredigend'' genoemd. Enerzijds vinden vele laag opgeleide arbeidskrachten geen werk, anderzijds zoeken bedrijven vergeefs naar gekwalificeerde werknemers. Door sterker onderscheid aan te brengen in de hoogste van de salariëring moet getracht worden laag opgeleiden op de arbeidsmarkt te integreren.

Zij manen de regering snel iets te ondernemen tegen het grote gebrek aan gekwalificeerd personeel, door met een heldere immigratiewet te komen, met kwantitatieve en kwalitatieve criteria. De zogenoemde green card-actie van de regering om buitenlands computerpersoneel aan te trekken heeft vooralsnog weinig opgeleverd. Tot nog toe zijn slechts 2.400 werkvergunningen aan buitenlandse informatici verstrekt, onder meer door het toenemende extreem-rechtse geweld tegen buitenlanders, vooral in het Oosten.

    • Michèle de Waard