Aantal werklozen in Nederland daalt trager

De geregistreerde werkloosheid in Nederland daalt minder snel dan een jaar geleden. Vonden eind vorig jaar nog gemiddeld vijfduizend werklozen per maand een betrekking, nu bedraagt de maandelijkse afname ongeveer twee- tot drieduizend personen.

Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen bekendgemaakt. In de periode augustus-oktober kwam het aantal geregistreerde werklozen uit op gemiddeld 181.000 mensen. Dat zijn er 30.000 minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Gecorrigeerd voor seizoensinvloeden komt het aantal werklozen nog iets hoger uit, op 183.000.

Vergeleken met het cijfer over het voorgaande kwartaal, de periode mei-juli, is het aantal werklozen met vijfduizend gestegen. Dit betekent volgens het statistisch bureau nog niet dat de daling van de werkloosheid definitief ten einde is. De werkloosheidscijfers zijn namelijk gebaseerd op een steekproefonderzoek en hebben daardoor een onnauwkeurigheidsmarge. Pas als gedurende een langere periode een stijging wordt gemeten, spreekt het Centraal Bureau voor de Statistiek van een trendbreuk. Dat de afname van de werkloosheid vertraagt was vorig jaar al te zien. Bedroeg de maandelijkse daling van de werkloosheid begin 1999 nog zevenduizend mensen, in de loop van dat jaar nam het tempo van de afname af tot vijfduizend. Dit jaar liep de daling verder terug tot vierduizend per maand in het voorjaar en tot twee- à drieduizend dit najaar.

Geregistreerde werklozen zijn mensen die bij een arbeidsbureau staan ingeschreven, direct beschikbaar zijn voor een baan van minstens twaalf uur per week en geen werk hebben of werk van minder dan twaalf uur per week.