400 miljoen extra voor onderwijs

Het onderwijs krijgt er nog dit jaar 400 miljoen gulden bij voor onder meer computers, meubilair, onderhoud en nieuwe klaslokalen. Ook het natuurbeleid, de zorg, defensie en cultuur kunnen op extra geld rekenen.

Dat staat in de najaarsnota, die vrijdag in het kabinet zal worden besproken. Volgens bronnen rondom het kabinet gaat het in totaal om een bedrag van 1,2 miljard gulden. Dit geld is `overgebleven' van de begrote uitgaven door departementen. Ook de sociale zekerheid kostte minder dan verwacht, onder meer doordat minder mensen een werkloosheidsuitkering hebben.

Het bedrag van 1,2 miljard gulden wijkt niet veel af van wat normaal `overblijft' aan het einde van een jaar. Maar dit jaar liet de Tweede Kamer bij de Algemene Beschouwingen in september vastleggen dat een eventuele meevaller bij de uitgaven niet rechtstreeks naar de aflossing van de staatsschuld gaat, zoals anders. De Kamer wilde extra investeren in probleemsectoren als onderwijs en zorg.

Minister Zalm (Financiën) heeft tweederde van de meevaller besteed volgens de wensen van de Tweede Kamer. Voor de overige 400 miljoen heeft hij zelf een bestemming gevonden.

Staatssecretaris Faber krijgt 200 miljoen gulden voor extra grondaankopen ten behoeve van het natuurbeleid. Voor cultuur en monumenten wordt 100 miljoen uitgetrokken. Veiligheid krijgt 50 miljoen, Defensie 75 miljoen, de Antillen 130 miljoen en voor ondernemers in Enschede wordt 25 miljoen gereserveerd ter compensatie van schade door de vuurwerkramp. Voor het oplossen van de wachtlijsten in de zorg tenslotte is een bedrag van 100 miljoen gulden extra beschikbaar.

Overigens is er ook aan de inkomstenkant van de begroting een meevaller van ongeveer 500 miljoen. Deze meevaller mag volgens de begrotingsregels niet worden gebruikt voor nieuw beleid. Het geld gaat rechtstreeks naar de aflossing van de staatsschuld. Die daalt nu naar 498,5 miljard gulden.

De overgebleven 1,2 miljard gulden is overigens niet afkomstig van de vele meevallers die al eerder dit jaar zijn uitgedeeld, maar van de oorspronkelijke begrotingen.