100 miljoen extra voor cultuur en monumenten

Cultuur en monumenten krijgen 100 miljoen gulden uit de Najaarsnota, die aanstaande vrijdag in de ministerraad wordt behandeld. In afwachting van die beslissing wil het ministerie van OCenW nog niet zeggen hoe het extra geld zal worden besteed. Bij de Algemene Beschouwingen in september heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin is gepleit voor herstel van achterstallige arbeidsvoorwaarden in de kunstsector. Ook de grote achterstand in de monumentenzorg is een mogelijke besteding. De meevaller voor cultuur in de Najaarsnota komt onverwacht. Tijdens het debat over de Cultuurnota, afgelopen maandag, werd veelvuldig gespeculeerd over extra geld voor cultuur en een eventuele groei naar 1 procent van de rijksuitgaven. Daarbij werd echter vooral verwezen naar de Voorjaarsnota 2001. Bij de Algemene Beschouwingen werd al 40 miljoen gulden extra voor cultuur gereserveerd, waarvan 1,3 miljoen tijdens het Cultuurnota-debat alsnog werd verdeeld.