Sociale Dienst toch efficiënt

Met naar verhouding weinig medewerkers werkt de sociale dienst van Amsterdam toch efficiënt. Volgens de Amsterdamse wethouder Köhler (Sociale Zaken) is dat de belangrijkste conclusie uit een vergelijkend onderzoek naar de prestaties van sociale diensten in Nederland, uitgevoerd in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.