Schoonmaakster

Maandagochtend half zeven. Ik fiets over het viaduct van de Mauritskade. Door straatlantaarns natriumoranje gekleurde regenvlagen zwiepen in mijn gezicht. Rechts voor mij het oude belastingkantoor, nu de Hogeschool Amsterdam. Een Surinaamse, wat oudere vrouw, op het trottoir. Zij is in paniek. Zij moet schoonmaken in dat gebouw, maar voor de ingang ligt iemand te slapen. Ze mag niet aanbellen. Bovenaan de trap ligt een zwerver, onder een smerige deken. Overal kapotte bierflessen. Hij ontploft van woede als hij de vrouw weer ziet. Een bord vermeldt dat de ingang rechtsom is, met een pijl ter verduidelijking. Die ingang is dicht, een bord vermeldt dat de ingang linksom is. Ik neem de vrouw achterop. Zij is dat blijkbaar niet gewend, zij houdt het zadel stevig vast om niet van de fiets te vallen. We fietsen om het gebouwencomplex. Dààr is een ingang. De vrouw stapt af. ,,God bless you, my son!

    • Cor van der Wijk