Ryclef Rienstra naar VandenEnde

De directeur van het Nederlands Fonds voor de Film, Ryclef Rienstra (53), vertrekt per 1 februari 2001 naar de VandenEnde Foundation. Hij wordt daar directeur. De stichting is opgericht door theaterproducent Joop van den Ende met het doel financiële ondersteuning te geven aan nationale en internationale kunstprojecten waarvoor de bestaande subsidiemogelijkheden niet toereikend zijn. De concrete plannen en de selectiecriteria van de VandenEnde Foundation zullen half mei 2001 bekend worden gemaakt. Tot die tijd worden ook geen verzoeken om subsidie in behandeling genomen. Volgens Rienstra trok de nieuwe functie hem aan omdat hij zijn werkterrein zo kan verbreden `van film naar alle sectoren van de cultuur'. Rienstra heeft een lange loopbaan in het filmbedrijf achter de rug en was sinds 1993 directeur van het Nederlands Fonds voor de Film. Voor die tijd werkte hij onder meer als secretaris-generaal bij het in Straatsburg gevestigde coproductiefonds Eurimages.