`Oneerlijke concurrentie tractoren'

Het gebruik van tractoren voor het vervoer van grond en bouwmaterieel door agrarische loonbedrijven kost transportbedrijven jaarlijks 110 miljoen gulden. Dit heeft Transport en Logistiek Nederland (TLN) berekend. De overheid biedt veel financiële voordelen voor het gebruik van tractoren. Zo hoeft geen wegenbelasting te worden betaald en is de accijns op brandstof lager. TLN vindt daarom dat de boeren de transportsector oneerlijke concurrentie aandoen. Volgens TLN en enkele actiegroepen is ook de veiligheid in het geding, omdat de tractoren met brede, zware combinaties over de openbare weg zouden rijden met een snelheid die ver boven het wettelijk maximum van 25 km per uur ligt. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat zegt het probleem te erkennen en te werken aan nieuwe wetgeving.