Omkoping

De rel in Italië die is ontstaan omdat het sterke gerucht ging dat de ene club (Barcelona) winstpremies beschikbaar stelde om ervoor te zorgen dat de andere club (AC Milan) toch vooral zou winnen, is mij een beetje als water langs de veren van een eend gelopen. Waarom? Omdat ik het een tamelijk stuk kwalijker acht indien geld beschikbaar wordt gesteld om een elftal te doen verliezen. Gebeurt dat, dan voel ik mij gelijk onlangs bij het aanschouwen van de thuiswedstrijd van AA Gent tegen Ajax, de Belgen wilden hun coach Henk Houwaart met alle geweld lozen en dus stelden de verdedigers zich aldus op dat ze de Amsterdamse aanvallers vrije doortocht verschaften. Gevolg: uitslag 0-6. Hopelijk is nergens geld aan te pas gekomen.

Maar een club die een extra zweepslag wil uitdelen om een ploeg te doen zegevieren is weliswaar strafbaar, maar niet in ernstige mate. Die geste heeft namelijk iets onwezenlijks. Je doet je best om te winnen, sowieso. Het is hoogst twijfelachtig of een dubbele winstpremie aan de prestaties nog kan bijdragen. Bovendien is het een affront jegens de club die geacht wordt haar spelers adequaat te belonen. Deugen doet het uiteraard niet. Je hebt er niets mee te maken en moet er dus afblijven. Geld strooien is dan de bron van alle kwaad.

Maar het is niet te vergelijken met wat je aanricht als je een elftal duiten in het vooruitzicht stelt om te verliezen. Keepers die in verzoeking worden gebracht om rollertjes door hun benen te laten glippen, middenvoors die er financieel belang bij hebben om naast te schieten uit kansrijke situaties en verdedigers die verzocht worden de dekking tijdelijk op te heffen. Ook in dit land hebben we het wel eens meegemaakt dat een topdoelverdediger niet alleen zo slordig zijn doelschop nam dat de bal voor de schietgrage voeten van een tegenstander tot rust kwam, maar vervolgens traag en met gebogen hoofd naar het doel terugslofte, waar de prompt ingeschoten bal hem verrastte. Het bleek een geval van omkoping te zijn. Voor een judasloon van 800 gulden was de keeper door het lint gegaan. Gelukkig had het bestuur van de tegenpartij er niets mee te maken en was het een initiatief van een paar supporters geweest.

    • Herman Kuiphof