Kunsten krijgen meer geld van rijk

Negen culturele instellingen krijgen meer geld van staatssecretaris R. van der Ploeg. Dat bleek gisteravond in de Tweede Kamer aan het eind van het debat over de Cultuurnota, toen de staatssecretaris een lijstje met namen van die instellingen presenteerde.

Van heroverweging is geen sprake, hield Van der Ploeg vol, want de extra subsidie is ,,gebouwd op de adviezen van de Raad voor Cultuur''. Door het extra geld is de Rotterdamse Dansgroep voorlopig gered. Toneelgroep De Appel heeft het niet gehaald. Orkater krijgt drie en Het Nationale Toneel twee ton extra.

Heroverweging was het cruciale woord in het Kamerdebat. De drie coalitiepartijen waren van plan een motie in te dienen waarin werd voorgesteld de subsidiëring van een aantal `gerenommeerde', met opheffing bedreigde instellingen te heroverwegen, had VVD-woordvoerder A. Nicolaï aangekondigd. Tot verbazing van Nicolaï en D66-woordvoerder B. Dittrich ging PvdA-woordvoerder J. Belinfante op de valreep een andere kant op, toen zij een eigen motie indiende. Daarmee voorkwam zij dat haar partijgenoot Van der Ploeg in moeilijkheden kwam. Plotseling waren er twee lijstjes met instellingen. Nicolaï en Dittrich vroegen om heroverweging van instellingen met een negatief advies van de Raad voor Cultuur, Belinfante vroeg extra geld voor instellingen met een kritisch-positief advies.

Belinfante was bereid haar motie in te trekken, want zij werd door Van der Ploeg op haar wenken bediend. Zij ontkende dat er sprake van een opzetje was: ,,Ik heb geen afspraak gemaakt met Van der Ploeg. Ik heb de realiteit van het debat onder woorden gebracht. De geplande motie was onhaalbaar, dat zou Van der Ploeg nooit doen.''

HOOFDARTIKEL: pagina 9

DEBAT: pagina 11