Kritiek op jaarverslagen failliet Fokker

De failliete vliegtuigbouwer Fokker heeft jarenlang een te rooskleurig beeld van de onderneming geschetst. Dat stelt prof. H. Langendijk in een onderzoek naar de jaarrekeningen van Fokker in opdracht van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). De VEB heeft het rapport ingebracht in de procedure die zij voert tegen Fokker. Volgens de VEB heeft Fokker de beleggers misleid. Het bedrijf is weliswaar failliet, maar de curatoren zijn nog altijd bezig de boedel te verdelen.