Klimaat

In de bijlage Profiel (in de krant van donderdag 9 november, pagina 35) wordt in de foto-onderschriften een opsomming gegeven van veroorzakers van uitstoot van broeikasgassen. De genoemde getallen waren geen procenten CO2-uitstoot, maar megatonnen CO2-equivalent.