Hogerhuis ligt weer dwars

Het Britse Hogerhuis heeft voor de derde keer een wet verworpen die het recht op homoseksuele contacten verlaagt van 18 tot 16 jaar. Volgens de Conservatieve barones Young zou de wet anale seks voor 16-jarigen legaliseren, met risico's voor de verspreiding van aids. Young wil zodanige aanpassing van de wet dat homoseksualiteit vanaf 16 jaar mogelijk is, maar anale seks verboden blijft. De regering voelt daar niets voor, omdat zij vindt dat de wet juist bijdraagt aan het voorkomen van aids – door seksualiteit uit de verbodssfeer te halen. Lord Alli (Labour), zei dat iedere generatie zelf moet kunnen beslissen hoe ze het leven wil inrichten en zich niet de les hoeft te laten lezen door oma-achtige, goedbedoelende mensen als Lady Young.