Extra apparatuur bestralingscentra kankerpatiënten

Bestralingscentra voor kankerpatiënten mogen binnenkort extra apparatuur aanschaffen. Zo kunnen er zonder ingrijpende verbouwingen twaalf zogenoemde versnellers worden bijgeplaatst.

Dit heeft minister Borst (Volksgezondheid) gisteren in de Tweede Kamer gezegd bij de bespreking van de Zorgnota 2001, de `begroting' van de zorgsector. De minister zegde toe de bouwprocedures te willen inkorten, zodat er de komende jaren nog eens twaalf versnellers kunnen worden opgesteld in nieuw te bouwen bunkers bij de bestaande centra. Uiteindelijk moeten de ziekenhuizen in 2010 de beschikking hebben over 114 grote bestralingsapparaten, 42 meer dan er op dit moment zijn opgesteld.

Zowel Gezondheidsraad als radiotherapeuten hebben de afgelopen maanden alarm geslagen over het groeiende tekort aan bestralingsapparatuur. Bovendien raakt een deel van de bestaande apparaten verouderd. Daardoor zijn er (te) lange wachttijden ontstaan. De bestralingscentra hebben bovendien te maken met een tekort aan personeel. Voor de opleiding van extra radiotherapeuten en radiolaboranten heeft Borst ook geld beschikbaar gesteld.

De Tweede Kamer leverde gisteren scherpe kritiek op de gang van zaken: verschillende fracties noemden het `onbegrijpelijk' dat Borst niet eerder had ingegrepen. De minister zei gisteren verbaasd te zijn dat in de afgelopen jaren maar een enkel ziekenhuis een bouwvergunning voor uitbreiding van de capaciteit had aangevraagd.

Dit zou een gevolg kunnen zijn van de relatief lage status van het vak in vergelijking met andere medisch specialistische hulp.

Borst zegde de Kamer ook toe dat binnen enkele weken longtransplantaties mogen worden uitgevoerd door een transplantatieteam van het Utrechts Medisch Centrum en het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Meerdere fracties drongen op de opening van een tweede longtransplantatiecentrum naast Groningen aan. In het Academisch Ziekenhuis Groningen konden sinds augustus geen longtransplantaties worden gedaan door het vertrek van twee chirurgen en ziekte van een derde. Er zijn inmiddels nieuwe chirurgen aangetrokken die naar verwachting op korte termijn het transplantatieprogramma kunnen hervatten. Tot dusver had Borst uitbreiding van het aantal centra steeds van de hand gewezen omdat er per centrum te weinig ingrepen zouden overblijven.