EU wil heel snel klimaatakkoord

De lidstaten van de Europese Unie hebben besloten vaart te zetten achter de ratificatie van het klimaatakkoord van Kyoto. Ze willen de ratificatie-procedure voor 2002 hebben afgerond, eventueel ook zonder dat de Verenigde Staten soortgelijke stappen ondernemen.

Dit heeft Michel Mousel, het Franse hoofd van de EU-delegatie bij de zesde klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Den Haag, gisteren verklaard. ,,We hebben besloten heel snel te gaan ratificeren, voor 2002'', aldus Mousel.Mousels woordvoerster voegde er vanmorgen aan toe dat wel een voorwaarde voor ratificatie is dat de regels helder zijn en dat er een krachtige instantie komt die toeziet op naleving van het verdrag. De EU is volgens haar eventueel ook bereid om te ratificeren zonder dat de Verenigde Staten dit doen.

Dit laatste is tegen het zere been van de VVD. Die heeft steeds, met het regeerakkoord in de hand, betoogd dat er alleen tot ratificatie kan worden overgegaan als de Verenigde Staten dat ook doen. Minister Pronk, voorzitter van de conferentie, acht ratificatie door de VS eveneens onmisbaar, zei hij vorige week. Nederland heeft inmiddels de procedure gestart voor de ratificatie van het Kyoto-protocol.

Vorige week waren de milieuministers van de EU na een ontmoeting in Brussel beduidend minder stellig dan Mousel gisteren. In een verklaring riepen ze toen alle partijen op maatregelen te nemen om het protocol te ratificeren.

Slechts 30 staten hebben het protocol van Kyoto van 1997 geratificeerd. Dit protocol voorziet in verplichtingen voor de geïndustrialiseerde landen om hun uitstoot van CO2 en vijf andere zogeheten broeikasgassen met gemiddeld 5,2 procent te verminderen ten opzichte van het ijkjaar 1990. Deze doelstelling wordt feitelijk onhaalbaar, als het protocol in 2002 niet in werking treedt.

Het internationale bedrijfsleven heeft intussen gisteren gewaarschuwd voor een afname van de economische groei als gevolg van maatregelen die de uitstoot verlagen. ,,De wereldeconomie moet blijven snorren'', zei N. Campbell van de Internationale Kamer van Koophandel, tevens directeur van een chemische fabriek in de Verenigde Staten. Bij de Kamer zijn 7.000 bedrijven aangesloten in 134 landen. Volgens Campbell is het Kyoto-protocol nog lang niet af. ,,Er is nog een groot gebrek aan regels'', aldus Campbell.

Bovendien, zo zei hij, kunnen verkeerde besluiten op de klimaatconferentie leiden tot een forse verhoging van de energieprijzen. Campbell verwees naar eerdere berekeningen die op een verdubbeling of verdrievoudiging van de prijzen uitkwamen. ,,Reduceren van broeikasgassen is niet goedkoop''.