Emissie Blue Fox

Blue Fox Enterprises (informatie- en communicatietechnologie) heeft 151.875 nieuwe aandelen uitgegeven, wat neerkomt op bijna 10 procent van het geplaatste aandelenkapitaal. Blue Fox gebruikt de opbrengst (6 miljoen gulden) voor de versterking van het eigen vermogen.