Eer voor Marten Toonder in Rotterdam

Rotterdam gaat Marten Toonder, de schepper van Olivier B. Bommel en Tom Poes, eren. Maar hoe en wie dat gaat betalen, vergt nog nader beraad. Dat is de uitkomst van een debat in de Rotterdamse raad naar aanleiding van een motie van Manuel Kneepkens (Stadspartij) die zich al lang beijvert voor een eerbetoon aan Toonder, die in 1912 in Rotterdam werd geboren.

Naar het voorbeeld van Weimar dat beelden van Goethe en Schiller heeft, bepleitte Kneepkens oprichting van een beeld van de Rommeldamse Heer van Stand en zijn slimme metgezel bij de Beurs en de Koopgoot, voorzien van het bommeliaanse motto `Geld speelt geen rol'. Wethouder Hans Kombrink (Kunst) stond sympathiek tegenover een eerbetoon aan de al vele jaren in Ierland wonende Toonder. Maar over de vorm moet nog worden nagedacht omdat Heer Bommel al een beeld kreeg in het plaatsje Bommel. Ook de opvatting dat geld niet telt, deelde Kombrink (PvdA) niet, voor zover het de gemeente betreft.

In afwachting van het verzinnen van een financiële list trok Kneepkens zijn motie in. De verdeelde PvdA-fractie liet verder niet van zich horen, maar woordvoerders van D66 en het CDA vonden ook dat Toonder waardig moet worden geëerd. Ook burgemeester Opstelten, door Kneepkens uiteraard al eens vergeleken met zijn collega Dickerdack van Rommeldam, toonde zich ingenomen met een `waardig project'. CDA-fractieleider Lucas Bolsius vond de deftige Heemraadssingel een betere plek voor een eventueel standbeeld. Bij de uitwerking van het idee moet volgens Bolsius ook NRC Handelsblad worden betrokken, omdat deze krant vele jaren achtereen de Bommelstrips publiceerde en herhaalde – tot daaraan op 1 april 1998 een eind kwam.