EdF daagt Sep voor rechter

Het Franse Electricité de France (EdF) daagt de Nederlandse stroomproducenten, die zijn verenigd in de Sep, voor de rechter. De Sep heeft het elektricteitscontract met EdF per 1 januari 2001 eenzijdig opgezegd, omdat de daarin vastgelegde stroomprijs veel hoger is dan de huidige verkoopprijs in Nederland. De Fransen eisen nu in een kort geding voor de rechtbank in Arnhem dat het contract, dat formeel tot 2009 loopt, geldig blijft. De Sep heeft vóór de nieuwe elektriciteitswet van kracht werd contracten gesloten die door de daling van de stroomprijs ,,minder aantrekkelijk'' zijn. De Sep wil af van deze contracten en beroept zich daarbij op de gewijzigde marktomstandigheden, die het openbreken van het contract zouden rechtvaardigen.