`Debat over zorg niet verengen tot inkomenspolitiek'

De fracties van CDA, D66 en VVD in de Tweede Kamer hebben gisteren de PvdA gewaarschuwd het debat over het toekomstige zorgstelsel niet te `verengen' tot een discussie over inkomenspolitiek. Ze willen eerst praten over de inrichting van het stelsel. Pas als duidelijk is hoe dat eruit gaat zien, komt volgens de drie fracties de financiering aan de orde. Voor de PvdA is alleen een naar draagkracht geheven premie bespreekbaar.

Het debat dat de Tweede Kamer gisteren voerde over de Zorgnota 2001 van minister Borst (Volksgezondheid) en staatssecretaris Vliegenthart (Welzijn), de `begroting' voor de zorgsector, stond voor een belangrijk deel in het teken van het nieuwe zorgstelsel.

Alle fracties waren het er over eens dat het huidige stelsel, dat in belangrijke mate is gebaseerd op een strakke regie door de centrale overheid, te veel gebreken begint te vertonen. In het regeerakkoord is in 1998 afgesproken dat het huidige kabinet in 2002 de kabinetsformateur zoveel `bouwstenen' voor een nieuw stelsel zal aanreiken dat er al bij de formatie over kan worden beslist.

De afgelopen maanden hebben de meeste fracties hun opvattingen over een nieuw zorgstelsel in een (discussie)nota vastgelegd. Afgelopen weekeinde deden D66 en GroenLinks dat.

Alleen de kleinere christelijke partijen en de SP hebben hun opvattingen nog niet op papier gepresenteerd. De woordvoerders van deze fracties maakten gisteren wel duidelijk dat zij voorstander zijn van het heffen van een premie die grotendeels door het inkomen wordt bepaald. Ook PvdA en GroenLinks hebben hiervoor gekozen.

CDA, D66 en VVD willen juist een forse vaste premie heffen (waarvoor de lagere inkomens via de fiscus worden gecompenseerd), omdat dat de zorgverzekeraars tot concurrentie dwingt.

Ook Borst noemde het gisteren onverstandig nu al een ideologische discussie over de premieheffing te voeren. ,,Je moet het eerst eens worden over het pakket en andere zaken. En pas dan kijken hoe premie moet worden geheven.'' Maar de minister herhaalde dat ze ,,persoonlijk het een elegante en simpele oplossing vindt als de premie afhankelijk van het inkomen zou worden geheven.''