Brussel wil tests op BSE uitbreiden

De Europese Commissie wil dat alle geslachte runderen ,,boven een zekere leeftijd'' worden getest op de gekkekoeienziekte BSE. Het voorstel van de Eurocommissarissen Byrne (Gezondheid en Consumentenbescherming) en Fischler (Landbouw) komt maandag aan de orde tijdens een bijeenkomst van de ministers van Landbouw van de EU-lidstaten. Morgen buigt eerst nog het Veterinair Comité van de EU zich erover. Het eten van met BSE besmet vlees kan bij de mens de dodelijke hersenziekte Creutzfeldt-Jakob veroorzaken.

De Europese Commissie gaat in haar jongste voorstel veel verder dan het eerder in de EU overeengekomen verplichte testprogramma, waarbij vanaf 1 januari 2001 alle `risicodieren' die worden geslacht, zouden worden onderzocht. Het zou hierbij jaarlijks om zo'n 170.000 tests gaan. Het nieuwe voorstel houdt in dat jaarlijks ,,miljoenen'' geslachte runderen moeten worden getest.

Het is nog onduidelijk boven welke leeftijd runderen moeten worden gecontroleerd. Er is sprake van 20 à 30 maanden. Het testprogramma wordt aan een bepaalde leeftijd gekoppeld, omdat alleen dieren boven een zekere leeftijd klinische symptomen van BSE vertonen wegens de lange incubatieperiode van de ziekte.

Het nieuwe voorstel van de Eurocommissarissen Byrne en Fischler is een reactie op de recente toename van het aantal geregistreerde BSE-gevallen in Frankrijk, die deels het gevolg is van intensivering van het testprogramma sinds afgelopen zomer.

Byrne wees overigens op de reeks maatregelen die de EU de afgelopen zes jaar al heeft genomen en die ,,het risico voor de mens om aan met BSE besmette dieren te worden blootgesteld aanzienlijk reduceren''. Het gaat onder meer om steekproefsgewijs testen, regels inzake dierlijk afval en dierenvoeding.