Amsterdam wil beoogde opvolger van Vrakking niet

Over de beoogde komst van de Rotterdamse hoofdofficier van justitie L.de Wit naar Amsterdam als opvolger van H. Vrakking is onenigheid ontstaan. De Amsterdamse politie heeft bedenkingen over De Wit. Dit zeggen bronnen bij de Amsterdamse politie en justitie.

De top van de Amsterdamse politie heeft de voorzitter van het college van procureurs-generaal laten weten dat hun voorkeur niet uitgaat naar De Wit.

Korpschef Kuiper heeft formeel geen zeggenschap over de benoeming van de hoofdofficier van justitie, maar een goede samenwerking tussen de hoofdofficier en de korpschef is van het grootste belang, omdat zij nauw moeten samenwerken in de zogeheten driehoek van burgemeester-korpschef- hoofdofficier van justitie.

De benoeming van een hoofdofficier van justitie die nadrukkelijk niet de instemming van de korpschef heeft, zou de verhoudingen in de nieuwe driehoek meteen op scherp zetten.

Januari volgend jaar vertrekt zowel hoofdofficier Vrakking als burgemeester Patijn uit Amsterdam. Kuiper is daarmee in de nieuwe driehoek het meest ingevoerd in de Amsterdamse situatie. Plaatsvervangend hoofdofficier B. Swagerman vindt het ,,van het grootste belang'' dat de nieuwe hoofdofficier zo snel mogelijk bekend is. ,,De tijd dringt'', aldus Swagerman die zich verder niet wil uitlaten over personen.

De Amsterdamse politie ziet in de huidige hoofdofficier van Groningen, H. Moraal, een geschikte kandidaat om Vrakking op te volgen. De politie heeft goed met hem samengewerkt tijdens het Europees kampioenschap voetbal, afgelopen zomer, waarbij Moraal projectleider was. Maar het college van procureurs-generaal zou Moraal te jong en te onervaren vinden.