Ambtenaren in werktijd vrijwilliger

De provincie Groningen wil ambtenaren vrijwilligerswerk in werktijd laten doen. Op deze manier zou het tekort aan vrijwilligers in de sport- cultuur- en welzijnssector deels kunnen worden weggewerkt.

Onder meer wordt onderzocht of het financieel haalbaar is ambtenaren in de tijd van de baas als vrijwilliger in te zetten.

De provincie Groningen is de eerste overheidsinstelling in ons land die werknemers vrijwilligerswerk wil laten doen. Het voordeel voor de ambtenaar, zo verwacht de provincie, is dat deze zo zijn horizon kan verbreden en zijn carrière mogelijk beter kan plannen. Volgens een woordvoerster van de provincie kan het doen van vrijwilligerswerk ook beschouwd worden als een secundaire arbeidsvoorwaarde. ,,In het Amerikaanse bedrijfsleven is dit heel gebruikelijk. Mensen komen nieuwe dingen tegen als ze als vrijwilliger werken, waar ze misschien ook weer wat aan hebben in hun gewone werk.'' Over de precieze invulling van de als vrijwilliger werkende provincieambtenaar wordt nog gediscussieerd. Volgens de woordvoerster is een mogelijkheid ambtenaren een of meerdere dagdelen in te zetten bij projecten die door de provincie financieel worden gesteund. ,,Iemand van onze afdeling financiën was bijvoorbeeld penningmeester van de Special Olympics (voor gehandicapten red.) die deze zomer in Groningen plaatshadden. Hij deed een deel van dat werk onder werktijd.''

De provincie Groningen wil ook andere werkgevers in de provincie warm krijgen voor het idee om werknemers de kans te bieden vrijwilligerswerk te laten doen onder werktijd. In het provinciale beleidsprogramma ,,Welzijn en Zorg'' is vrijwilligerswerk een van de speerpunten. Op deze manier wordt gehoopt op een nieuwe aanwas vrijwilligers.

Ook bedrijven zoals Fortis Bank hebben het vrijwilligerswerk ontdekt. Fortis Bank begint volgende maand met een project waarbij werknemers in een databank kunnen zoeken naar vrijwilligersprojecten. Op deze wijze wil de bank werknemers stimuleren vrijwilligerswerk te doen. Fortis betaalt de vereniging waarvoor een werknemer in zijn vrije tijd vrijwilligerswerk doet, per gewerkt uur een bedrag uit. Hoe hoog dat is, moet nog worden vastgesteld. Eerder werd gesproken van 25 gulden per uur.

De animo van werknemers om zich als vrijwilliger aan te melden is groot, aldus de woordvoerster. ,,Mensen halen veel energie uit vrijwilligerswerk. Een aantal werknemers heeft in de vrije tijd al eens een drumsessie voor dove kinderen verzorgd.''