Actualiteit als adrenaline

Dat het dezer dagen bij het duo Lebbis & Jansen óók even over de Amerikaanse presidentsverwarring gaat, spreekt vanzelf. De actualiteit is hun adrenaline. Maar bij één grap laten ze het niet – het begrip `hertellen' komt telkens terug. Zo los is de vorm van hun voorstelling, dat die op vrijwel elk gewenst moment ruimte biedt voor nieuwe invallen en reacties.

Eigenlijk is het een misleidend soort gemak waarmee Hans Sibbel en Dolf Jansen op het toneel staan – alsof het allemaal zomaar ter plekke ontstaat. Niets is natuurlijk minder waar. De opeenvolging van pestkopperij, tirades die een stroomversnelling teweeg brengen en een paar liedjes als rustpunt, is zo behendig ontworpen dat de beide cabaretiers voortdurend openingen vinden om eruit te stappen. Het nadeel is dat de machinerie soms even hapert als één van de twee een onverwacht zijpad inslaat, maar het voordeel van de snelle reactie op alles wat zich voordoet, weegt daar ruimschoots tegenop.

Hoogwoord, de titel van hun nieuwe programma, vat het verbale haantjesgedrag van de twee mooi samen. Ze zijn kwajongens, die kwajongensgrappen maken. Hun cabaret is actueel weggooi-theater. De vlugge kwinkslag is belangrijker dan de wezenlijke satire. Ze weten spitsvondig door te redeneren op het nieuws en leggen dwarsverbindingen tussen krantenkoppen, die misschien niet allemaal even raak zijn, maar wel vaak grappig. Hun aplomb doet de rest, zo effectief dat Jansen bij een uit de krant gescheurde advertentie kan volstaan met te zeggen: ,,Verzin hierbij uw eigen grap.'' En zelfs dat is dan een grap.

Voorstelling: Hoogwoord, door Lebbis & Jansen. Regie: Koos Terpstra. Gezien: 9/11 in de Purmaryn, Purmerend. Tournee t/m 8/6. Inl. (071) 5133985.

    • Henk van Gelder