Ziekenhuis mag inenten van sollicitant eisen

Ziekenhuizen mogen van sollicitanten eisen dat ze zich tegen hepatitis B laten inenten of zich op tuberculose laten screenen, maar hun niet vragen of ze met hiv zijn besmet. Dit antwoordt minister Borst (Volksgezondheid) op Kamervragen. Volgens Borst is het voor patiënt noch werknemer relevant naar het dragerschap van hiv te vragen. De kans op besmetting over en weer is bijzonder gering en er zijn geen maatregelen tegen mogelijk, aldus de minister. Dit ligt bijvoorbeeld voor hepatitis anders. Ziekenhuizen mogen daarom van sollicitanten eisen dat ze zijn ingeënt. Bij reeds in dienst zijnde werknemers die principiële bezwaren hebben tegen vaccinatie kan worden volstaan met een periodieke controle op besmetting.