Water Zuid-Holland gisteren weer gezakt

De crisissituatie in Delfland en Rijnland, die eind vorige week was ontstaan door de wateroverlast, is sinds gistermiddag voorbij. Het waterpeil in beide Zuid-Hollandse gebieden is weer nagenoeg normaal. Dat hebben beide hoogheemraadschappen bekendgemaakt. Ook het Waterschap Friesland heeft gemeld het hoge water onder controle te hebben.

Volgens het hoogheemraadschap Delfland is er de afgelopen regenperiode evenveel water gevallen als tijdens het hoogwater van twee jaar geleden. ,,Maar toen viel de regen in één dag, dit keer in drie dagen'', aldus een woordvoerder. ,,De situatie was daardoor nu gunstiger. We hadden meer tijd om het water weg te pompen.''

Delfland besloot gistermiddag om vier uur de zogenoemde crisisorganisatie terug te brengen van fase drie naar fase twee. Wanneer een dezer dagen fase één is bereikt, zal het crisisteam worden opgeheven. Het team van Rijnland heeft gistermiddag zijn werk al gestaakt.

In de loop van zaterdag en in de nacht van zaterdag op zondag kon het water in Delfland met volle kracht worden uitgemalen. Hierdoor bood het boezempeil gisterochtend tien tot vijftien centimeter extra ruimte om water te bergen. Delfland kon zelfs water van Rijnland overnemen. Het water ging naar de boezem bij Leidschendam, waarna het bij Scheveningen op zee werd geloosd.

Ook de meeste polders zijn op het juiste peil terug. Het Hoogheemraadschap van Delfland liet gisteren nog enige uren een aantal noodpompen draaien in de polders bij Nootdorp, Roeleveen, Biesland (Delft) en de Tedingerbroekpolder bij Leidschendam. In Rijnland is de stand van de boezem bijna terug op het normale peil van NAP -62 cm. De stormvloedkering bij Capelle blijft gesloten om de extra capaciteit van het boezemgemaal Gouda ten volle te benutten. De drie andere boezengemalen blijven op volle capaciteit draaien.

In Friesland zijn de gemalen bij Lemmer en Stavoren, die het overtollige water afvoeren, gisteravond stilgezet. Voor de komende dagen verwacht de provincie geen problemen met de waterstand. Er is in Friesland evenveel regen gevallen als bij de grote wateroverlast van twee jaar geleden, maar de gunstige wind, richting noorden, heeft het Waterschap Friesland in de kaart gespeeld.