VVD noemt PvdA `te gretig' bij binnenhalen van functies

De PvdA is te gretig bij het binnenhalen van bestuurlijke en ambtelijke functies. Dit stelt de vice-fractievoorzitter van de VVD-fractie in de Tweede Kamer, Cornielje. De VVD zal dit deze week aansnijden in een besloten overleg met minister De Vries (Binnenlandse Zaken).

Aanleiding voor de spanningen tussen VVD en PvdA is de gang van zaken rond de benoemingen van de burgemeesters van Nieuwegein (eind september) en Bergen op Zoom (eind oktober). De VVD zag in beide gevallen pogingen stranden om een VVD-kandidaat benoemd te krijgen. Nieuwegein bleef in PvdA-handen, terwijl Bergen op Zoom overgaat van VVD naar PvdA. Volgens ingewijden hebben deze benoemingen aanleiding gegeven voor scherpe protesten van VVD-zijde in het wekelijkse coalitieberaad in het `Torentje' van de premier en in de ministerraad.

Vice-fractieleider Cornielje wijst erop dat de PvdA sinds het begin van de `paarse samenwerking', in 1994, ,,uitstekend voor zichzelf heeft gezorgd'' bij een reeks van benoemingen: in de Hoge Colleges van Staat, adviesorganen, de ambtelijke top en in gemeenten. Cornielje wijst erop dat de Tweede Kamer, de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en de Nationale Ombudsman nu onder leiding staan van een PvdA'er. De VVD ziet ook PvdA-dominantie bij drie belangrijke instanties in de sociale zekerheid: LISV, CTSV en de nieuwe Raad voor Werk en Inkomen. De VVD verloor in 1994 twee secretarissen-generaal, toen Van Aartsen (Binnenlandse Zaken) en Patijn (Defensie) beide een positie in het kabinet kregen. Hierna zijn geen VVD'ers benoemd aan de top van departmenten.

Het steekt de VVD vooral dat het per saldo geen extra burgemeestersposten heeft kunnen binnenhalen in de afgelopen jaren. De PvdA heeft nu twintig burgemeesters meer dan in 1994, terwijl het totale aantal VVD-burgemeesters gelijk is gebleven. Cornielje noemt dit ,,volstrekt scheef'' ten opzichte van de landelijke verkiezingsuitslagen in '94 en '98, waarbij de PvdA per saldo drie Kamerzetels heeft verloren en de VVD in totaal 16 zetels heeft gewonnen.

Tweede-Kamerlid De Cloe (PvdA) toont zich niet onder de indruk van de kritiek van VVD-zijde. Hij wijst erop dat in coalitieverband is afgesproken om vertrouwenscommissies van gemeenteraden een zwaardere stem te geven in de procedure voor de benoeming van burgemeesters. Volgens De Cloe zou de VVD ,,terugwillen naar de achterkamertjes en de voorkeur van gemeenteraden willen negeren''. De Cloe wijst erop dat minister De Vries juist een D66'er heeft benoemd als secretaris-generaal op zijn departement, terwijl minister Hermans een CDA'er heeft aangesteld. ,,Het is absoluut niet zo dat de PvdA erop uit is alle functies in te pikken.''

D66-Kamerlid Hoekema vindt de kritiek van de VVD ,,nogal klagend overkomen''. ,,De VVD moet zelf zoveel mogelijk goede kandidaten naar voren schuiven.''