`SE Fireworks tien jaar geleden al verdacht bedrijf'

De politie in Enschede had al ruim tien jaar geleden de verdenking dat bij het vuurwerkbedrijf SE Fireworks op grote schaal illegaal werd gehandeld.

Dat blijkt uit de getuigenis van een inspecteur van de regiopolitie Twente, die in augustus is verhoord in het kader van het onderzoek naar de vuurwerkramp van 13 mei. De inspecteur, destijds medewerker van de afdeling Bijzondere Wetten van de politie, verklaart in het verhoor dat een regionaal rechercheteam (RRT) in 1989/'90 onderzoek deed naar illegale handel in vuurwerk. ,,Hierbij kwam destijds het bedrijf Smallenbroek naar voren.'' H. Smallenbroek was tot 1997 eigenaar van SE Fireworks. ,,In verband met tijdgebrek is door het RRT destijds niet verder geïnvesteerd in de verdachte S.'', aldus de politie-inspecteur.

De informatie uit dit verhoor sluit aan bij de feitenreconstructie die vrijdag werd vrijgegeven door minister De Vries van Binnenlandse Zaken. Hierin stond dat in 1995 bij de politie al bekend was dat bij vuurwerkbedrijf Smallenbroek ,,ene B. werkt die zwart/illegaal vuurwerkgebeuren regelt''. De politie in Enschede kon niet zeggen of met deze B. de latere Fireworks-eigenaar Rudy Bakker is bedoeld. Bakker zelf heeft tegenover de politie verklaard dat hij weet had van illegale handel in zijn bedrijf.

Uit het onderzoek dat het Leidse Crisis Onderzoeksteam naar de ramp deed, bleek enkele maanden geleden ook dat de politie al veel eerder signalen had ontvangen over onregelmatigheden in de tijd dat Smallenbroek nog eigenaar van het bedrijf was. In een anonieme fax, op 27 maart 1991 verstuurd vanaf het apparaat van een concurrerend vuurwerkbedrijf in Enschede, staat dat bij het bedrijf van Smallenbroek sprake is van ,,zwarte verkoop van kermis- en feestvuurwerk'' en van ,,veel illegale verkoop van zowel klein als groot vuurwerk (geschat 100.000 gulden op jaar basis)''.

Uit het justitiedossier over de vuurwerkramp blijkt verder dat er informatie is binnengekomen bij de Criminele inlichtingendienst van de regiopolitie Twente, over de verhouding van Smallenbroek tot zijn oude bedrijf. De huidige eigenaren, de verdachten Willie Pater en Rudy Bakker hadden kort voor 13 mei `trammelant'. Volgens een `informant' van de CID ging het erom dat ,,Willie terug(wilde) naar zijn oude baas, Smallenbroek''. Smallenbroek zelf was vanochtend niet bereikbaar voor commentaar.

DOSSIER ENSCHEDE: www.nrc.nl