Longlife koelvloeistof

Als u het onderhoudsboekje van de auto er op naleest, zult u zien dat de koelvloeistof om de twee of drie jaar moet worden ververst. Als u een auto heeft die met een moderne koelvloeistof gevuld is, hoeft u die niet te laten verversen. Vanwaar dit grote verschil in verversingstermijn?

Vrijwel alle motoren worden met water gekoeld. Water neemt de door de verbranding en wrijving ontstane warmte snel op, voert het naar een radiateur en geeft het daar snel af aan de buitenlucht. Helaas bevriest en kookt water. Door het koelsysteem onder druk te zetten, kan het kookpunt worden verhoogd. Het voorkomen van bevriezen is moeilijker en wordt al zeventig jaar gedaan door aan het water ethyleenglycol toe te voegen, antivries genoemd. Maar met een mengsel van antivries en water zijn we er niet. Het koelwater – beter gezegd: de koelvloeistof – komt in aanraking met allerlei soorten materiaal. Er zal corrosie optreden als er geen beschermende chemische stoffen aan de koelvloeistof worden toegevoegd. Bovendien mag er geen schuimvorming optreden en moeten over elkaar glijdende onderdelen – zoals de afdichting van de waterpomp – worden gesmeerd. Aan de koelvloeistof worden daarom zorgvuldig gekozen stoffen toegevoegd, additieven genoemd.

Koelvloeistof bestaat dus uit water, antivries en een additievenpakket. Dat lijkt allemaal niet zo moeilijk, maar ongeveer een kwart eeuw geleden bleek dat er allerlei milieutechnische bezwaren kleven aan de gebruikelijke koelvloeistof. Sommige koelvloeistoffen bevatten fosfaten, andere nitrieten. Beide stoffen hebben ongewenste eigenschappen die bekend zijn van de wasmiddelen. De automobielfabrikanten vinden al deze bezwaren niet zo leuk, want de motoren moeten toch zeker tien jaar meegaan. Silicaten beschermen het veel gebruikte aluminium goed, maar het lost moeilijk op in glycol en zakt uit als een wit poeder.

Al deze problemen hebben de garages huiverig gemaakt de koelvloeistof te verversen. Vaak ontbreekt de tijd om het verversen zorgvuldig uit te voeren. Daardoor vermengen zich de nieuwe en oude koelvloeistoffen.

Als die verschillende additievenpakketten hebben, kunnen er ongewenste chemische reacties optreden die kankerverwekkende stoffen vormen.

Als na enkele jaren een radiateur of een koppakking bezwijkt, is de oorzaak vaak niet te achterhalen en wordt degene die de reparatie uitvoert blootgesteld aan een gevaarlijke koelvloeistof.

Gelukkig is aan deze ongewenste situatie een eind gekomen. Sinds enkele jaren bestaat er een koelvloeistof met een geheel nieuw organisch additievenpakket dat door Texaco is ontwikkeld. Inmiddels zijn Volkswagen en Audi overgegaan op dit type koelvloeistof die bij deze merken als G12 bekend staat. Deze koelvloeistof mag de gehele levensduur van de auto – 14 jaar – blijven zitten, op voorwaarde dat er alleen met deze vloeistof wordt bijgevuld.

Deze nieuwe koelvloeistof wordt inmiddels door een aantal koelvloeistoffabrikanten op de markt gebracht, meestal met de aanduiding LL van LongLife op de verpakking. Deze vloeistoffen kunnen ook in oudere motoren worden toegepast, mits het koelsysteem op de juiste wijze wordt ververst. Omdat de nieuwe koelvloeistof niet vanaf nieuw in het koelsysteem heeft gezeten, adviseren de leveranciers meestal een verversingstermijn van vijf jaar. Dat is ongeveer tweemaal zo lang als met de gebruikelijke koelvloeistof, terwijl de prijs per liter zo'n 8,50 bedraagt, slechts 1,00 tot 1,50 gulden meer dan voor gewone koelvloeistof.

Het voorkomen van corrosie speelt een steeds grotere rol, omdat er steeds meer aluminium wordt toegepast, niet alleen voor de motoren, maar ook voor de radiateurs. Dit materiaal bespaart gewicht en zorgt daardoor voor een lager brandstofverbruik. Zolang de auto `in de garantie zit', is het raadzaam de koelvloeistof op tijd te laten verversen en daarbij de originele – dus door de autofabrikant voorgeschreven – koelvloeistof te gebruiken.

Verversingsprocedure:

koelvloeistof inclusief kachelradiateur aftappen, zie werkplaatshandboek

blaas met perslucht via het expansievaatje de motor leeg

sluit het koelsysteem af

vul het systeem met schoon water en laat de motor twee minuten lopen

tap het systeem af en blaas de motor leeg

sluit het koelsysteem af

vul het systeem met de nieuwe koelvloeistof

draai de motor rustig warm

ontlucht het systeem zoals dat in het werkplaatshandboek staat beschreven

vul het systeem bij geopende thermostaat, dus bij warme motor tot het maximum peil.

Meer over koelvloeistoffen op www.havoline.com

    • Paul Klaver