`Klimaat verandert snel door uitstoot'

Minister Pronk (VROM) heeft vanmorgen bij de opening van de zesde VN-klimaatconferentie in Den Haag gewaarschuwd dat de gevolgen van een klimaatsverandering ernstiger zullen zijn als de internationale gemeenschap maatregelen uitstelt om de uitstoot van broeikasgassen te beperken.

,,Hoe minder we doen en hoe langer we wachten om het probleem bij de wortel aan te pakken, hoe groter de gevolgen'', aldus Pronk in zijn openingsrede in het Haagse Congresgebouw. Aan de conferentie, die tot 24 november zal duren, zullen zo'n 10.000 ministers, ambtenaren en deskundigen deelnemen.

De conferentie wordt algemeen beschouwd als een laatste kans om de afspraken te verwezenlijken die in 1997 zijn gemaakt in het Japanse Kyoto over de beperking van de uitstoot van CO2 en vijf andere broeikasgassen. Op grond van `Kyoto' moeten de geïndustrialiseerde landen hun emissies rond het jaar 2010 gemiddeld met 5,2 procent hebben verminderd ten opzicht van het ijkjaar 1990.

Nederland moet 6 procent minder uitstoten dan in 1990. Tot dusverre is de productie van broeikasgassen in veel landen sinds `Kyoto' juist toegenomen.

Pronk onderstreepte vanmorgen dat het wetenschappelijke bewijsmateriaal voor de stelling dat de broeikasgassen bijdragen aan een klimaatverandering zich opstapelt, al ontbreekt een sluitend bewijs vooralsnog.

DELEGATIE VSpagina 3

HOOFDARTIKELpagina 9