Homohowelijk

Homoseksuelen kunnen nu ook in Duitsland trouwen. De Bondsdag heeft ingestemd met een voorstel van de regering waarin homo's en lesbiennes voor de wet grotendeels dezelfde rechten krijgen als hetero's. Ze kunnen voor de burgerlijke stand trouwen en krijgen ook dezelfde rechten op het gebied van naam-, erf- en huurrecht. Op gelijke behandeling wat betreft belastingen, sociale uitkeringen (bijstand) en subsidies kunnen ze niet rekenen.