Hervormers Iran opnieuw gestuit

De conservatieve Raad van Hoeders van de Grondwet heeft een poging van het hervormingsgezinde parlement gedwarsboomd om de huwelijksgerechtigde leeftijd te verhogen tot 15 voor meisjes en 18 voor jongens. Nu ligt de grens op negen jaar resp. 14 jaar. De Raad stelde dat toestemming van de ouders voldoende is. De Raad van Hoeders, een soort niet-gekozen Eerste Kamer, heeft al eerder door het parlement aanvaarde wetsontwerpen afgestemd.