Greenpeace bezet schip met steenkool

Actievoerders van de milieuorganisatie Greenpeace houden sinds zaterdag in de Rotterdamse haven het schip La Paloma bezet. Het schip is afkomstig uit Australië en is geladen met steenkool. De actievoerders hebben zich zaterdag met kettingen aan luiken op het schip vastgeketend om te verhinderen dat de steenkool wordt gelost.

Met de bezetting wil Greenpeace de aandacht vestigen op de uitstoot van CO2, een van de broeikasgassen waarvan wordt aangenomen dat ze bijdragen aan de klimaatverandering op aarde. De klimaatconferentie in Den Haag gaat over de uitwerking van de afspraken die hierover drie jaar geleden in het Japanse Kyoto zijn gemaakt.

Daarnaast is de bezetting een reclame-actie voor de `groene stroom' die Greenpeace vanaf volgend jaar gaat leveren. Telkens als zich via de website van de milieu-organisatie een huishouden opgeeft als klant van de groene stroom, scheppen de actievoerders door andere schepen geloste steenkool op de kade in grote zakken het schip op.

,,Er wordt per jaar driehonderd kilo kolen verbrand om uw huis van stroom te voorzien. Als u overstapt op groene energie via Greenpeace Energy zijn deze kolen overbodig. Dan schept Greenpeace ook uw kolen terug in het schip'', aldus de website.

Volgens Greenpeace hebben zich sinds het begin van de actie op La Paloma ,,enkele honderden'' klanten voor de groene stroom gemeld. Vorige week meldden zich volgens de organisatie al de eerste tweeduizend klanten aan. Greenpeace wil de actie op La Paloma (`De Duif') doorzetten tot het einde van de klimaatconferentie volgende week vrijdag, ,,als we er niet af worden gestuurd'', aldus een woordvoerder.

Greenpeace vindt het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen als energiebron de beste manier om de ,,gevaarlijke klimaatverandering'' te voorkomen, te beginnen met het gebruik van steenkool bij het produceren van stroom. Van alle fossiele brandstoffen zijn kolen volgens Greenpeace het meest verantwoordelijk voor de uitstoot van CO2. De milieuorganisatie maakt zich sterk voor gebruik van zon en wind als energiebron.