Exit politiebureau Warmoesstraat

In alle stilte is vanochtend het roemruchte Amsterdamse politiebureau aan de Warmoesstraat gesloten. Tot 1994 vormde het bureau één van de zeven districten en behoorden ook de Jordaan en de Spaarndammerbuurt tot het territorium maar tegenwoordig is het korps verdeeld in wijkteams die in een kleiner gebied surveilleren. Bureau Warmoesstraat voerde alleen nog de regie over het Wallengebied.

Niet dat de politie volledig uit de buurt is verdwenen. Twee straten verderop is het nieuwe bureau Beursstraat ingericht. De vijf oude panden aan de Warmoesstraat voldeden niet meer. De laatste keer dat het bureau in het nieuws kwam, was eind 1997 toen een 48-jarige dakloze dodelijk ten val kwam toen hij door twee agenten het bureau werd uitgezet. Eén van de agenten werd veroordeeld tot 140 uur dienstverlening. Waar het bureau eerst was ingemetseld tussen coffeeshops, hoeren en toeristen, zijn de nieuwe buren beurshandelaren van de Amsterdamse beurs Euronext. In de Beursstraat probeert het korps voorzichtig zijn imago te verbeteren. De dagelijks zorg voor criminele verslaafden en psychotische patiënten die de buurt bevolken is inmiddels voorbij. Die wordt sinds maart 1999 centraal geregeld op het hoofdbureau aan de Lijnbaansgracht.

Afdeling Warmoesstraat is in de 97-jarige geschiedenis van zijn bestaan vaak in het nieuws geweest en de verhalen waren niet onverdeeld positief. Begin jaren negentig verscheen het boek `Sans Rancune', van hoofdagent J. Van Dalen, die daarin verhaal deed van misstanden op het bureau. Zo waren agenten volgens hem onder meer verantwoordelijk voor wapenleveranties aan het jungelecommando van Brunswijk, het lekken van informatie en cocaïnetransporten.

Ook in de jaren zeventig verschenen verhalen over corruptie, zoals over omkoping van agenten door Chinese criminelen. Agenten zouden hun werk moeten doen in de meest criminele vierkante kilometer van Nederland, heette het. Dat zou z'n weerslag hebben gehad op het functioneren. Een schoonmaakactie onder leiding van de huidige korpschef Kuiper maakte destijds een einde aan de corruptie.