Dichte wegen, drukke hotels, volle sporthallen

Wegen afgesloten, hotels volgeboekt, sporthallen afgehuurd, politie massaal op straat, allemaal gevolgen van de klimaatconferentie in Den Haag.

Met een verwachte opkomst van ruim 10.000 deelnemers en 2.000 journalisten is de wereldklimaatconferentie van de Verenigde Naties die vandaag van start is gegaan de grootste internationale bijeenkomst ooit georganiseerd in Nederland. In Den Haag zullen de komende twee weken de hotels volzitten, de wegen verstopt zijn en veiligheidsmaatregelen verscherpt. Het Nederlands Congres Centrum, waar de conferentie plaatsvindt, is twee weken lang een aparte zone, waar de veiligheid direct in handen is van de Verenigde Naties.

In totaal komen delegaties uit 180 landen naar de conferentie. Daarbij komen nog afvaardigingen van niet-gouvernementele organisaties zoals Greenpeace, het Wereldnatuurfonds en internationale milieu-organisaties. Het zwaartepunt van de conferentie ligt in de tweede week, als naar verwachting zeventig minsters en andere prominenten naar Den Haag komen voor de besluitvorming. In en rond Den Haag is vooral in de tweede week geen hotelkamer meer te vinden. Inmiddels zijn een kleine 17.000 overnachtingen geboekt. Nederland geeft in totaal 42 miljoen gulden uit voor de organisatie van de conferentie. Dat geld wordt uitgegeven aan huur van vergaderruimtes, mediavoorzieningen en (openbaar) vervoer voor de deelnemers.

Zowel minister Pronk (Milieubeheer) als burgemeester Deetman van Den Haag rekenen niet op massale demonstraties zoals de WTO-ronde in Seattle en de IMF- en Wereldbankvergadering in Praag de afgelopen jaren hebben getrokken. ,,In Seattle en Praag ging het over groei, daar kun je makkelijker tegen zijn. Hier gaat het over maatregelen ter bescherming van het milieu'', aldus Pronk. Hij heeft ,,groot vertrouwen'' in de internationale milieu-organisaties, die volgens hem ,,experts'' zijn geworden en ,,zullen worden betrokken in de besluitvorming''. Ook Deetman meent dat de klimaatconferenties geen traditie hebben van militante tegenstand en verwacht dat Den Haag niet uit de toon zal springen. Overigens kan hij als burgemeester oproerkraaiers wel ,,preventief'' vastzetten als het toch uit de hand dreigt te lopen. Een wet daartoe werd deze zomer inderhaast aangenomen voor het Europees kampioenschap voetbal, maar is toen niet gebruikt. Toch zijn er wel enkele manifestaties gepland, de grootste op zaterdag. Dan zullen Milieudefensie en de internationale `zuster' Friends of the Earth een symbolische dijk aanleggen van meer dan 10.000 zandzakken rond het Congrescentrum. De organisatoren verwachten die dag ruim 7.000 actievoerders. De gemeente Den Haag stelt enkele sporthallen ter beschikking om hen de nacht te laten doorbrengen. Ook voor andere parallelle vergaderingen, zoals een bijeenkomst van de G77, de organisatie van ontwikkelingslanden, zoekt de stad vergaderruimte en slaapplaatsen.

Den Haag hoopt vooral zijn internationale profiel te versterken met de tweede internationale conferentie in een jaar – na de wereldwaterconferentie dit voorjaar. De stad organiseert recepties op het stadhuis voor de deelnemers en in de tweede week voor de regeringsleiders en ministers. Den Haag doet verder aan `city-dressing': het aankleden van de stad met vlaggen, bloemen en welkomstborden. Door de stad rijdt één tram met de slogan van de conferentie: `Work it out'. De Hagenaars moeten ondertussen rekening houden met vertraging en omwegen. In de buurt van het Congrescentrum zijn twee wegen deels afgesloten. Op zaterdag gaat de grootste laan geheel dicht: terwijl de actievoerders dan hun dijk aanleggen, houdt even verderop Sinterklaas zijn intocht.