Balkanisering

Zestig jaar na de invoering van de eerste anti-joodse maatregelen door de Duitse bezetter is Amsterdam opnieuw het toneel van antisemitische uitingen, ditmaal door zogenoemde groepjes `Arabische' jongeren. Joodse Amsterdammers worden op straat uitgescholden en gemolesteerd, synagogen bestookt met stenen terwijl de politie erbij staat zonder in te grijpen.

Ziehier het resultaat van een kwart eeuw balkanisering van de Nederlandse en in het bijzonder Amsterdamse samenleving. In gang gezet, gepromoot en altijd goedgepraat door de politiek-correcte maffia van politici en welzijnswerkers als zijnde de multiculturele uitdaging aan een verdraagzame maatschappij.

    • B. Roozendaal