APEC pal voor arme landen

De handelsministers van de 21 landen van de APEC, een economisch samenwerkingsverband van landen rond de Grote Oceaan, hebben vandaag geen overeenstemming kunnen bereiken over een datum waarop onderhandeld moet gaan worden over de liberalisering van de wereldhandel. De ministers hebben daar de afgelopen twee dagen over gesproken in het Zuid-Oost Aziatische oliestaatje Brunei.

Wel zijn de APEC-landen volgens hun verklaring unaniem overtuigd van de noodzaak van vrijhandel en dat onderhandelingen daarover nodig zijn. Maar APEC wil dat tijdens die nieuwe onderhandelingsronde meer rekening wordt houden met de wensen van onderontwikkelde landen.

Bijna een jaar geleden liepen onderhandelingen over handelsliberalisatie en vrijhandel tijdens de top van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in Seattle uit op een drama. Onderontwikkelde landen voelden zich ernstig tekort gedaan door de industrielanden en vreesden het grote slachtoffer te zullen worden van de eisen die ontwikkelde landen aan de handel van onderontwikkelde landen wilden stellen. Zo liggen daar de milieu- en arbeidsnormen lager dan in het Westen dat, zo vrezen de armere landen, die normen als handelsvoorwaarden wil stellen.

De APEC-lidstaten zijn Australië, Brunei, Canada, Chili, China, de Filippijnen, Hongkong, Indonesië, Japan, Maleisië, Mexico, Nieuw Zeeland, Papua Nieuw Guinea, Peru, Rusland, Singapore, Taiwan, Thailand, de Verenigde Staten, Vietnam en Zuid Korea. De VS, Japan, Australië en Nieuw-Zeeland willen volgend jaar een nieuwe WTO-ronde.